دوره های آموزشگاه

 1 مهارت های زندگی برای نوجوان ها 15
2 راه های تقویت اعتماد به نفس 10
3 روش های برقراری ارتباط موثر 15
4 ابراز وجود جراتمندی 10
5 روش های تصمیم گیری عاقلانه 10
6 روش های مدیریت استرس 15
7 روش های کنترل خشم 15
8 روش های مقابله با اضطراب 20
9 روش های مدیریت زمان و هدف گزینی 10
10 خودشناسی 20
11 مهارت های زناشویی 20
12 مدیریت رفتارهای منفی در کودکان 20
13 مهارت های فرزندپروری 20
فهرست
Call Now Buttonتماس با امداد بهار